Interests

VN

Java là một một ngôn ngữ lập trình hiện đại, bậc cao, hướng đối tượng, bảo mật và mạnh mẽ. và là một Platform.

Platform: Bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mềm nào mà trong đó có một chương trình chạy, thì được hiểu như là một Platform. Với môi

Read more

Benefits from the course

 • Biết cách cài đặt và cấu hình biến đổi môi trường Java phù hợp với hệ điều hành đang dùng.

About Teacher

 • An-image

  An Media

  3.2

  38

  84

  • Cung cấp dịch vụ quay dựng sản xuất video
  • Cung cấp dịch vụ làm web
  • Cung cấp các khóa học về quay dựng sản xuất video, các khóa học về web, kiếm tiền trên web, kiếm tiền online
  Học hướng dẫn cài đặt môi trường java online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE