Interests

VN

Khoá học sẽ làm rõ các vấn đề:

 • Học lập trình là gì
 • Phương pháp học lập trình ra sao
 • Những chú ý khi học lập trình Online
 • Ứng dụng phương pháp học lập trình để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Khoá học được dựng lại dựa trên quá trìn

Read more

Benefits from the course

 • Sau khóa học các bạn sẽ sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Kotlin.
 • Hiểu về những thành phần cơ bản một ngôn ngữ.
 • Biết cách ứng dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả.

About Teacher

 • Trương-image

  Trương Minh Thắng

  0

  1

  0

  • 7 năm công tác trong ngành Công An lên cấp bậc Thượng Uý, sau đó rời ngành công an và tự học lập trình năm 30 tuổi.
  • Sau 1 năm 3 tháng đạt thu nhập 1000 USD tại dự án Boeing - FPT Software.
  • Sau 2 năm xây dựng và vận hành trung tâm Big Zero Academy từ số vốn 0đ.
  • Sau 4 năm (sau 2 năm Big Zero Academy hoạt động) giúp đỡ cho khoảng 50 học viên có thu nhập từ 8 triệu trở lên. 5 học viên đã có thu nhập trên 15 triệu. Cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho FPT, VNPT, GMO, Framgia....
  • Thành thạo các ngôn ngữ Objective C, Swift, Java, Kotlin, HTML5 - CSS3 - Javascript, Xamarin, React Native, C/C++.
  Học học phương pháp học và ứng dụng tìm hiểu ngôn ngữ lập trình kotlin online | Edumall Việt Nam

  299,000 đ

  599,000 đ

  Add to wishlist
  Share

  299,000 đ

  599,000 đ