Interests

VN

Bạn gặp vấn đề nhức nhối liên quan đến nhân sự? 

Bạn không tạo được văn hóa làm việc tốt trong công ty, nhân sự của bạn ngày càng giảm và hiệu quả công việc giảm sút đáng kể? 

Vậy thì hãy để chúng tôi giúp bạn vượt qua những khó khăn này. Bằng

Read more

Benefits from the course

 • Vận dụng mô hình 4H để tuyển mộ được nhân sự có năng lực.
 • Biết cách thiết lập các chính sách đãi ngộ để lưu giữ nhân tài.
 • Biết cách thiết lập văn hóa công ty phù hợp với công việc.
 • Biết cách thực hiện quy trình tuyển dụng đúng cách.
 • Thiết lập được bộ phận tư vấn chuyên nghiệp.

About Teacher

 • TFI-image

  TFI undefined

  3.4

  4

  35

  • Topica Founder Institute là bệ phóng duy nhất của Việt Nam có doanh nghiệp học viên gọi vốn thành công hàng triệu đô. Tổng cộng học viên 3 khoá đã gọi được khoảng 10 triệu USD, 28 doanh nghiệp tốt nghiệp, 3 khoá đã tổ chức hàng năm từ năm 2011 tại HN và TPHCM. Startups tốt nghiệp tiêu biểu: Appota, Giaytot, Yton, S3, Kyna, Beeketing, Vlance, Goong, Hisella, Antoree, Uplevo...
  Học đội nhóm và cố vấn online | Edumall Việt Nam

  FREE COURSE

  Add to wishlist
  Share

  FREE COURSE