Danh mục
0
0

Lợi ích từ khoá học

Cung cấp kiến thức, kỹ năng & kinh nghiệm về ứng tuyển & phỏng vấn từ chuyên gia uy tín.
Giải quyết tình huống thực tế trong quá trình ứng tuyển & phỏng vấn.
Ôn tập kiến thức liên tục, tăng hiệu quả học tập.
Học tập chủ động, học tập tương tác.
Thực hành & nhận phản hồi xuyên suốt khoá học.

Lộ trình khoá học

Giảng viên

1034

Người theo dõi

Đánh giá từ học viên

Ưu đãi sẽ kết thúc sau
00 : 41 : 28

199,999

99,999