Logo
Danh mục

Quản trị dự án

Quản trị dự án

Uni25
Avatar topica uni

Giảng viên

Topica Uni

Xem hồ sơ

- Cung cấp hạ tầng công nghệ và dịch vụ hỗ trợ cho các chương trình Cử nhân trực tuyến chất lượng cao của đại học Kinh tế quốc dân, Viện đại học Mở Hà Nội, đại học Thái Nguyên, đại học Trà Vinh, đại học Duy Tân, và đại học AMA (lớn nhất Philippines).

- 1000 giảng viên doanh nhân tham gia giảng dạy E - learning.

- 4600 cựu sinh viên TOPICA thành đạt trong đó có hàng trăm lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp https://topica.edu.vn/.

Mô tả khoá học

Tổng quát

Nền kinh tế hiện đại luôn đòi hỏi sự thay đổi khiến chúng ta thường xuyên phải làm việc với các dự án. Thế nhưng các số liệu thống kê từ một số trang thông tin lớn (Harvard Business Review, Forbes, ...) cho thấy có tới 60 - 70% các dự án thất bại mỗi năm, chỉ 30% dự án có khả năng "sống", 1/6 trong số đố chậm tiến độ, tiêu vượt quá kinh phí. 

Vậy điều gì quyết đinh khả năng sống, sự thành công hay thất bại của một dự án? 

Đáp án của câu hỏi này có nhiều, nhưng có thể khẳng định, một trong những yếu tố quan trọng nhất là công tác quản trị dự án. 

Khóa học bao gồm các chủ đề chính: 
- Khái quát chung về quản trị dự án 
- Các phương pháp quản trị dự án 
- Đánh giá dự án dưới góc độ kỹ thuật, kinh tế và hiệu quả 
- Các công cụ thường dùng trong quản trị dự án (biểu đồ GANTT, sơ đồ PERT/CPM) 
- Quản trị rủi ro 

Nền kinh tế hiện đại luôn đòi hỏi sự thay đổi khiến chúng ta thường xuyên phải làm việc với các dự án. Thế nhưng các số liệu thống kê từ một số trang thông tin lớn (Harvard Business Review, Forbes, ...) cho thấy có tới 60 - 70% các dự án thất bại mỗi năm, chỉ 30% dự án có khả năng "sống", 1/6 trong số đố chậm tiến độ, tiêu vượt quá kinh phí.

Vậy điều gì quyết đinh khả năng sống, sự thành công hay thất bại của một dự án?

Đáp án của câu hỏi này có nhiều, nhưng có thể khẳng định, một trong những yếu tố quan trọng nhất là công tác quản trị dự án.

Khóa học bao gồm các chủ đề chính:
- Khái quát chung về quản trị dự án
- Các phương pháp quản trị dự án
- Đánh giá dự án dưới góc độ kỹ thuật, kinh tế và hiệu quả
- Các công cụ thường dùng trong quản trị dự án (biểu đồ GANTT, sơ đồ PERT/CPM)
- Quản trị rủi ro

Nội dung khóa học quy chuẩn, bài bản, đảm bảo người học có kiến thức nền vững chắc để áp dụng vào công việc thực tế. Mở đầu mỗi bài giảng là các tình huống dẫn nhập thú vị để học viên có khái niệm cơ bản về nội dung bài. Cuối bài giảng có các câu hỏi trắc nghiệm để học viên tự kiểm tra, tổng kết ngay khi kết thúc bài.

Tham gia học ngay và đóng góp vào sự thành công của mỗi dự án bạn tham gia!

Yêu cầu của khóa học

  • Có thiết bị kết nối với internet để học tập.
  • Một nơi yên tĩnh để học tập.

Lợi ích từ khóa học

  • Học viên sẽ biết cách triển khai các bước xây dựng một dự án.
  • Học viên sẽ được quy trình thẩm định một dự án.
  • Học viên hiểu và biết cách tính toán các thông số cơ bản như thời gian hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận, hệ số hoàn vốn nội bộ IRR, tỷ lệ lợi ích chi phí B/C, vv.. từ đó đánh giá được tính khả thi và hiệu quả của một dự án.
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ thường dùng trong quản trị dự án như biểu đồ mạng công việc, sơ đồ PERT/CPM,... để quản lý thời gian tiến độ, phân phối và kiểm soát nguồn lực.
  • Hiểu về rủi ro, quản trị rủi ro, tự xây dựng được các cơ sở nhận biết, phòng tránh rủi ro và các phương án phòng ngừa, hạn chế tổn thất.

Đối tượng mục tiêu

  • Nhà quản lý, người mới làm việc trong các dự án muốn củng cố chuyên môn.
  • Người đã đi làm muốn bổ sung kiến thức quản lý để thăng tiến trong công việc.
  • Sinh viên khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh muốn học kỹ năng quản trị để chuẩn bị cho công việc tương lai.

Giáo trình

Xem thêm...

Đánh giá

4.8

0 người
Đã bình luận về khoá học

5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao

Điền thông tin đăng ký

Nhập chính xác thông tin cá nhân để nhận tư vấn