test abc https://admin.edumall.vn/admin/edumall_coupon/couponitem/new/
G30
Copy
-30k

test abc https://admin.edumall.vn/admin/edumall_coupon/couponitem/new/

HSD: 06/06/2020
tặng bạn voucher wefit 1000.000
anvt4test
Copy
-244k

tặng bạn voucher wefit 1000.000

HSD: 31/07/2105
Giảm 50K cho khoá học từ 299K và nhận quà từ California
CALI50
Copy
-50k

Giảm 50K cho khoá học từ 299K và nhận quà từ California

HSD: 31/12/2019