Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Anh dai dien
Đặng Quang Vũ

- Cử nhân sư phạm Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Trưởng phòng công nghệ công ty cổ phần AN MEDIA.

- Đam mê học hỏi và tích lũy kiến thức trong nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật, khoa học thường thức...

- Admin Hội cha mẹ Việt Nam.

Các khóa học của giảng viên