/ Thông tin giảng viên
Xuanvinh
Vũ Văn Vĩnh

- Có 25 năm kinh nghiệm trong nghề Điện tử - Máy tính - Điện lạnh và có 15 kinh nghiệm trong giảng dạy và đào tạo

- Đã đào tạo được hơn 5000 học viên thành nghề, có việc làm

- Website của trung tâm hocnghetructuyen.vn có hơn 50 ngàn thành viên tham gia