Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Gvvinhpq2 fb 1463902716
Phạm Quang Vinh

Bằng cấp chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Kinh nghiệm làm việc: Giảng dạy tin học và Công tác liên tục trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin 21 năm

Thành tích:

- Năm 1998: Tham dự Đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên Toàn Quốc.

- Năm 2015: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên về công tác Giảng dạy Công nghệ thông tin hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp.