Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Fe
Nguyễn Khánh Tùng

- Thạc sĩ công nghệ thông tin.

- Giảng viên của hãng thiết bị mạng Cisco.

- Quản trị viên diễn đàn an ninh mạng Việt Nam whitehat.vn.

- Giám đốc dự án công ty Vinsys.vn.