Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Chan dung
Bùi Thanh Tùng

Chào mọi người, mình tên là Tùng. Tùng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Những nơi Tùng đã đi qua là Tập đoàn BĐS Nam Cường, Đại học FPT, EuroWindow và hiện tại là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Những kinh nghiệm thực tế của Tùng có thể sẽ giúp ích không nhỏ trên con đường học tập và phát triển của các bạn đấy.

Kinh nghiệm và vị trí:

- Senior graphic design Nam Cuong Corporation.

- Senior graphic University FPT.

- Team leader graphic design LienVietPostBank.

Group hỗ trợ học viên: https://bit.ly/2RVtW48