Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Chan dung
Bùi Thanh Tùng

- Đã làm việc ở trường FPT Poly chuyên thiết kế bìa sách và chế bản giáo trình thiết kế cho học viên.

- Đã công tác với các công ty sản xuất sách như Hương Giang Book, Bachvietbook, Vanvietbook, Amakbook...

- Đang làm việc tại ngân hàng, chuyên thiết kế nhận diện sản phẩm và thiết kế chuyên san, tạp chí nội bộ.