Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar untitled 3
Trương Minh Tuấn

- Software Engineer, Fullstack Developer, Writer, Blogger.

- Có 8 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống phần mềm cho Giáo dục, Doanh nghiệp với số lượng hàng ngàn người làm việc trên hệ thống một ngày.

- Là người tạo ra kênh học hỏi kinh nghiệm giữa các bạn sinh viên tại vsDEV.INFO, đồng thời là người thường xuyên chia sẽ kinh nghiệm về phát triển phần mềm tại các Trường Đại học ở miền Tây.

- Là Giảng viên khoá học ASP.NET WebForm trên Edumall.

- Là tác giả của những quyển tài liệu lập trình phần mềm được phân phối miễn phí trên vsDEV.INFO.

- Đã triển khai hơn 100 sản phẩm phần mềm trên nền tảng ASP.NET.

- Blog: http://vsdev.info.