Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Edumall
Nguyễn Ngọc Tiệp

- Cựu sinh viên trường Kinh doanh quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Nhật.

- Có trên 5 năm đào tạo, kinh nghiệm về giảng dạy, truyền động lực nên hiểu rất rõ những đường lối và phương pháp học tiếng nhật hiệu quả.

- Giảng dạy hơn 12.000 học viên cùng theo dõi và tham gia học luyện thi trên internet.