Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Bui duc tien 1
Bùi Đức Tiến

Giảng viên khoa Anh ĐHSP TP.HCM

Ủy viên BCH Hội giảng dạy tiếng Anh TP.HCM

Chuyên dạy các bộ môn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên chuyên ngữ

Điểm IELTS 8.5

Các khóa học của giảng viên