Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Anh giang vien
Phạm Thị Thùy Dung

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.

Có kinh nghiệm phát triển thương hiệu cho hãng trang sức KJ Jewelry.