Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avt giang vien
Đỗ Thùy Dung

Founder - T-agency.

Managing Director - TNI Business School.

5 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông marketing (marcom).