Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Profile pic
Trần Văn Tánh

- Nhân viên phân tích thị trường Oil & Gas (Morgan Stanley); Phân tích Đầu tư (ACBS); Chuyên viên Phân tích (Shinhan Investment).

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư. Đã có trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch các sản phẩm tài chính.

- Tốt nghiệp Thạc Sỹ Tài Chính (Mỹ) (đứng đầu ngành) và là thành viên của tổ chức Beta Gamma Sigma.