Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar img 1899 2
Trần Thanh Sơn

Từng là keynote speaker của hiệp hội phát triển thanh niên ASEAN

Từng là chủ tịch lâm thời của American Center – Đại sứ quán Hoa Kì

Từng là cán bộ chấm thi của British Council

Hiện là giám đốc trung tâm anh ngữ ứng dụng POTEAP

Có kinh nghiệm trong việc đào tạo anh ngữ và kĩ năng của các bạn sinh viên, du học sinh....