Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
 mdm5894
Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Là HLV Yoga của CLB Yoga HN thuộc TT Unesco phát triển nhân văn (web: yoga.com.vn) từ năm 2011 đến nay.

- Đã hoàn thành khóa đào tạo HLV Yoga quốc tế ( HLV Yoga đạt chuẩn QT 200h của Hiệp hội Yoga Hoa Kỳ - Alliance International)

- 25 năm kinh nghiệm rèn luyện cơ thể, từng là diễn viên xiếc, múa bụng.