Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Ngocnda
Ngô Đình Anh Ngọc

Người sáng lập ra Lớp Nhạc Anh Ngọc, với 26 năm giảng dạy và có nhiều kinh nghiệm

Hiện nay lớp nhạc của thầy số lượng học viên đang theo học rất đông

Ngoài ra thầy còn dạy online với kênh youtube đạt 14.184.201 lượt xem và 16.032 người đăng ký