Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar untitled
Nguyễn Đức Lộc

- Sáng lập Sữa Tử Online, cộng đồng chuyên về Tử Vi dành cho người trẻ.

- Sở hữu đơn vị tư nhân chuyên tư vấn về nhân sự và xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp.

- Từng tổ chức hội thảo và đào tạo về Tử Vi tại các đơn vị như Tinh Vân Group, Tập Đoàn Mường Thanh...