Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar linhdh2 new profile
Đinh Hồng Lĩnh

Giảng viên: Đinh Hồng Lĩnh - Phó Giám đốc Công nghệ TOPICA UNI.

Học vấn: Thủ khoa Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm:

- Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học về IT, tin học văn phòng, tin học cơ bản tại Bkindex

- Có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo trên môi trường trực tuyến E-learning

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin, phát triển phần mềm hệ thống

- Có hơn 7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc, cải tiến quy trình

- Giảng viên khóa học "85 chuyên đề excel từ cơ bản đến nâng cao", đã có hàng chục ngàn học viên theo học