Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar kynv.avatar
Nguyễn Văn Kỳ

- Thạc sĩ Nguyễn Văn Kỳ

- Nơi công tác hiện tại: Trường Đại Học Thành Tây

- Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với excel

- Từng cộng tác nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp lớn