Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Anh ca nhan chup tai vnpro
Bùi Quốc Kỳ

- Hợp tác đào tạo sinh viên môn Mạng truyền số liệu Trường đại học Tôn Đức Thắng, Q.7.

- Phụ trách các mảng đào tạo CCNA Routing and Switching, các môn Route, Switch của chương trình CCNP Routing, Switching, CCNA Voice và CCNA Collaboration.