Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
13938364 282269355477060 6209
Hương Elena

Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Hiện cô là phiên dịch viên, giáo viên tiếng Anh tại trung tâm tiếng Anh American School, trung tâm tiếng Anh ETC.

5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho các học sinh, sinh viên, nhân viên trong các công ty đã giúp cho hàng nghìn em học sinh, sinh viên và người đi làm giao tiếp tiếng Anh tốt.

Là biên dịch viên sách cho nhà văn và giáo viên người Mỹ Mr. David Devin và các công ty khác.