Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Screenshot 2016 11 29 111727
Dương Thị Thanh Hương

Ths. Dương Thị Thanh Hương giảng viên Trường Đại học Thành Tây.

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam từ đó đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong việc làm thế nào để học sinh học tập có hiệu quả cao nhất.

Nắm bắt được những phương pháp học tập hiện đại thông qua nhiều năm sống, học tập và nghiên cứu tại Châu Âu.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bồi dưỡng kỹ năng nuôi dạy con cho các bậc phụ huynh.