Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Screenshot 2016 11 29 111727
Dương Thị Thanh Hương

Giảng viên đại học và là một trong số những giảng viên đầu tiên của Edumall.

Từng sống, học tập và làm việc ở Châu Âu.

Có khả năng truyền kiến thức và cảm hứng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tin rằng giáo dục có khả năng thay đổi con người, thay đổi cuộc sống để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Các khóa học của giảng viên