Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Hoadt
Thân Đức Hòa

- Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế MEA INC.

- Tốt nghiệp Khoá Đào Tạo Giảng Viên Học Viện Tinh Thần Quốc Tế IMEI.

- 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh, bán hàng, marketing online, kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng sống..

- Thành tựu, giải thưởng liên quan đến chủ đề khoá học: Đề Án Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc.