Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
De tre khong nghien mang xa hoi la mot thach thuc
Phạm Thị Thúy

- Tiến sĩ xã hội học, Thạc sĩ Lâm Sàng của Pháp, Giảng viên Học viên Hành chính , các trường ĐH-CĐ tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

- Nghiên cứu Thai Giáo được 17 năm, áp dụng thành công thai giáo trong việc nuôi dạy 2 đứa con của mình

- Kinh nghiệm giảng dạy và chia sẻ về cách Thai Giáo trong khắp các tỉnh thành ở Việt Nam kể từ năm 2007