/ Thông tin giảng viên
Photo
Nguyễn Hiếu

Nguyễn Hiếu Yoga: Đại sứ Yoga Việt Nam

• Chuyên gia Yoga với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Yoga hơn 10 năm

• Tổng giám đốc và huấn luyện viên chính công ty đào tạo giáo viên : Zenlife Yoga

• Đã và đang giảng dạy cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và ở các trung tâm

Các khóa học của giảng viên