Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
37212748 910805789111845 6834
Huỳnh Bá Hiếu

Hiện là giáo viên môn Toán - Tin trường THCS Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình giảng dạy, tôi thường xuyên ứng dụng bài giảng E.learning vào giảng dạy, tích cực tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh và Bộ Giáo dục tổ chức.

Đạt giải nhì thiết kế bài giảng E.learning cấp Tỉnh và vào vòng chung khảo xếp hạng cấp Quốc Gia, nhiều giải cấp Huyện về bài giảng E.learning.