Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Capture
Vũ Kim Phụng

- Chuyên gia giảng viên tiếng Hàn sơ cấp cho mọi lứa tuổi.

- Nghiên cứu về nền văn hóa Hàn Quốc và quan hệ hợp tác Việt - Hàn.

- Cộng tác viên chương trình hỗ trợ du học và việc làm tại Hàn Quốc và Việt Nam.