Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
28383770 1351345648327658 220
Nguyễn Phúc Trường

Sáng lập viên khóa học KỸ NĂNG 3S+ (AutoCAD, Word, Excel,...) - kỹ năng trình bày các vấn đề kỹ thuật, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học, dự án.

Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Kỹ sư phòng thiết kế tại công ty Nippon Koei (dự án Đèo Cả) (2015).

Kỹ sư sản xuất (PE) tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam (2010).