Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Da sua 1
Trần Khoa Việt Nhi

Health coach & Master therapy yoga Trần Khoa Việt Nhi

- Tốt nghiệp Holistic Health coach của học viện dinh dưỡng lớn nhất thế giới Institute for Integrative Nutrition (US)

- Master therapy yoga (India)

- Life coach (International Coach Federation)

- Nhiều năm kinh nghiệm dạy yoga và chia sẻ các phương pháp bảo vệ và phục hồi sức khỏe tự nhiên

- Đã chia sẻ với hàng nghìn học viên từ các tập đoàn Pepsico, Insee, VNG, Masan, Vietinbank, Vietnamworks, NavigoSearch, AIA, Bến Thành Tourist, Đất Xanh Miền Nam, Mekong Capital,...