Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
July142018416pm le tri thanh
Lê Trí Thanh (Khánh Huỳnh)

- Là chuyên gia Shopify tại Việt Nam. Sở trường trong các lĩnh vực Dropshipping & Affiliate.

- Founder blog kiếm tiền với Shopify & Affiliate ở Việt Nam.

- Admin của cộng đồng Shopify lớn nhất Việt Nam.

- Chuyên gia MMO (Make Money Online), bán hàng quốc tế và tư vấn chiến lược đầu tư cho các cá nhân, doanh nghiệp. Giúp bạn xây dựng cửa hàng, sản phẩm tiếp cận với thị trường quốc tế.

- Giảng viên 2 khóa học hàng đầu Việt Nam về quảng cáo Facebook và kiếm tiền với Shopify: Master Shopify và Shopify All In One.

- Kinh nghiệm 5 năm làm MMO (Make Money Online), SEO (Search Engine Optimization), Internet Marketing.