Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
A
Phạm Thương Thương

- Huấn luyện viên cá nhân tại trung tâm Tuấn Vũ Fitness.

- Từng làm trợ lí chuyên viên huấn luyện viên thể hình tại trung tâm California Fitness & Yoga

- Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tập luyện và giảng dạy về Gym.

- Huấn luyện chuyên nghiệp các phương pháp giảm cân và thay đổi hình thể.

- Huấn luyện hơn 1000 học viên ở HN và TP.HCM.