Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar giang vien
Nguyễn Lê Tâm

- Kinh nghiệm luyện thi IELTS Writing tại các trung tâm Anh ngữ.

- Mở lớp luyện thi IELTS.

- Từng đạt 8.0 IELTS, 8.0 Writing.

- Đạt được học bổng của RMIT Việt Nam

- Tốt nghiệp đại học RMIT Việt Nam (GPA 3.5/4.0)

- Số điện thoại: 0909928696

- Facebook Page: www.facebook.com/tamnguyenielts