Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Ptq   profile picture   square 1511152496
Tô Quang Phúc

- Top 3 Việt Nam Microsoft Office World Champion, chứng chỉ Chuyên gia Excel (MOS) do Microsoft công nhận.

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm ứng dụng Excel để tăng hiệu suất công việc tại các Tập đoàn, công ty lớn.

- Từng giữ các vị trí Giám đốc sản phẩm VTC Pay, VTC 365, Thành viên Ban cố vấn chiến lược – Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, CCO Domino Education.