Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Image3
Phạm Thị Ngân Hà

- Bằng cấp: Chứng chỉ huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ của liên đoàn thể dục Việt Nam.

- Kinh nghiệm trực tiếp đứng lớp bộ môn thể dục thẩm mỹ hơn 10 năm.

- Đã biên soạn một số lượng bài tập khá lớn trong 5 năm gần đây được nhiều huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ từ Nam ra Bắc sử dụng và được người tập yêu thích.