Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Brub 17974206 1453646391350181 322993166 n
Phạm Tống Như Ngọc

Có kinh nghiệm hơn 5 năm đặt hàng cho các shop thời trang, nhận tìm đồ - tìm hàng cho khách hàng buôn lẻ. Mặt hàng đa số là hàng TQ xuất khẩu chất lượng cao...