Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
65bfade332ebd8b581fa
Trần Võ Như

CEO Trung tâm toán tư duy Tài Đức Việt.

Kinh nghiệm 6 năm trong ngành đào tạo giáo dục sớm cho trẻ em.

Đào tạo dạy nghề môn toán tư duy logic.