Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
 nbn0795
Nguyễn Bá Nhiệm

- Có 4 năm làm thiết kế và thi công bên ngành cấp thoát nước

- 1 năm làm bên thiết kế và thi công nội thất