Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Nguyen minh hoang 1
Nguyễn Minh Hoàng

Chuyên gia Phong thủy, Giám đốc Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam.

Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành các doanh nghiệp Ngân hàng, Ô tô, Bất động sản, Đầu tư, Chứng khoán, Sư Phạm.

Ông có 20 năm nghiên cứu các bộ môn chiêm tinh học Đông Phương theo góc độ khoa học.

Những nghiên cứu Phong thủy đã được ông áp dụng vào thực tiễn công việc, nhiều mẫu thử khác nhau, từ đó rút ra những đúc kết tâm đắc và dễ hiểu. Các bài giảng của ông thiên về logic phổ thông, giúp người học tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên và dễ dàng thực hành, vận dụng vào đời sống, công việc.

Các khóa học của giảng viên