Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Loild ava
Lê Đức Lợi

- 15 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa tại nhiều công ty thiết kế và quảng cáo.

- Vị trí trưởng phòng thiết kế, giám đốc mỹ thuật, giám đốc điều hành công ty quảng cáo.

- Anh đã tham gia giảng dạy chuyên ngành Graphic Design tại FPT Arena từ năm 2007.