Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
12189079 10153694778449909 39
Nguyễn Linh

- 1 năm làm việc lĩnh vực F&B tại Mỹ và Thái Lan

- 3 năm kinh nghiệm trong kinh doanh lĩnh vực ẩm thực, nước uống tại Việt Nam. Hiện tôi đang kinh doanh nước detox thương hiệu Dưa Chuột Detox Water