Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Hnhgingvin
Đặng Thanh Kiệt

Giám đốc đào tạo Công Ty Cộng Đồng Việt - Úc

Thạc Sỹ Tiếng Anh ĐH Southern Queensland ( Úc )

Chuyên gia đào tạo Internet Marketing Online

Hơn 9 năm kinh nghiệm quản lý và giảng dạy tại các trường Cao Đẳng & Đại Học.

Hơn 7 năm làm việc trong môi trường 100% người nước ngoài đến từ Philippines, Singapore, Anh, Mỹ , Úc.

Đào tạo hơn 3000 học viên khắp cả nước; training cho hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp.

Hơn 5 năm quản lý và điều hành 02 Trung Tâm Ngoại Ngữ của riêng mình.