Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
22657580 10213205857214602 21
Nguyễn Kim Oanh

- Hiện đang hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Tây Thuỵ Sĩ (University of Western Switzerland).

- Đã tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Karelia, Phần Lan.

- Từng là cộng tác viên cho một số tạp chí như: Tiếp Thị Gia Đình, Harper Bazzar Vietnam,...

- Là tác giả của cuốn sách "Yêu đi Đừng sợ" xuất bản tháng 2/2017