Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Dat
Đào Việt Hồng

Giáo viên kinh nghiệm trên 10 năm dạy tin học các trường nghề, trường THPT, trung tâm tin học.

Giáo viên Tin học chương trình UP (Unlimited Potential) của Microsoft

Dạy PowerPoint cho giáo viên THCS, THPT về dùng trình chiếu điện tử trong giảng bài đối với học sinh

Dạy cấp tốc cho nhiều sinh viên báo cáo kết quả học tập bằng PowerPoint.