Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
21105605 1928618650683196 589
Vũ Văn Hội

Giảng viên cao cấp Y học bổ trợ: Diện Chẩn, Khí Công, Ẩm thực dưỡng sinh.

Chuyên gia Diện Chẩn với hơn 10 năm thực hành, nghiên cứu và giảng dạy.

Chủ nhiệm và là giảng viên chính của Câu lạc bộ Diện Chẩn Việt.

Đã đào tạo hơn 40 khóa học, giúp hàng ngàn học viên cải thiện được các vấn đề sức khỏe, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Giám Đốc - Trung Tâm Việt Y Đạo Quốc Tế - Chi nhánh Hà Nội.

Sáng lập website: dienchanviet.com