/ Thông tin giảng viên
Unnamed
Nguyễn Văn Hoàng (Nguyễn Lê Hoàng)

- CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam

- 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán

- Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm

- Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA mà các bạn đang sử dụng...