Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Unnamed
Nguyễn Lê Hoàng

- CEO - Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam.

- 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán.

- Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm.

- Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA mà các bạn đang sử dụng...

Các khóa học của giảng viên