Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avt copy
Lê Ngân Hà

Founder ABC Marketing.

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

4 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng thời trang và làm đẹp.

Tư vấn chiến lược Marketing và phương thức triển khai cho nhiều thương hiệu thời trang tại Việt Nam.